Privacybeleid

Home

Ik verzamel uitsluitend anonieme gegevens ter verbetering van mijn website.

Privacyverklaring Kristel van der Aa

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Kristel van der Aa omgaat met persoonsgegevens.

Ik respecteer je privacy en ga dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ik houd me aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mijn contactgegevens:

Kristel van der Aa – Marketing & Vormgeving

Langeweg 22 5076 AK Haaren 06 17666373

KVK 73341207 | info@kristelvanderaa.nl | www.kristelvanderaa.nl

Welke gegevens verzamel ik?

Kristel van der Aa verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die je aan mij verstrekt via deze website.

In deze gevallen verzamel ik uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

– naam;

– telefoonnummer;

– e-mailadres.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

Ik verzamel alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van mijn website en het verwerken daarvan.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens, worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Heb je hierover vragen, neem dan contact met me op.

Wanneer je gebruik maakt van mijn e-mailadres, gebruik ik je persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen en vragen te beantwoorden.

Daarnaast gebruik ik deze, indien relevant, voor correspondentie en facturering.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Heb je een vraag dan worden je gegevens bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het beantwoorden ervan.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Kristel van der Aa hecht waarde aan je privacy. Ik neem dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Ik werk onder meer met beveiligde verbindingen en heb maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden je persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Kristel van der Aa verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer ik gebruik maak van bewerkers of derden-dienstverleners.

Wil je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt Kristel van der Aa je verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@kristelvanderaa.nl. Ter controle van je identiteit vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over hoe Kristel van der Aa je persoonsgegevens verwerkt, dan vraag ik je hierover contact met me op te nemen. Ik zal er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken – hetgeen ik zeer vervelend zou vinden -, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heb je vragen?

Dit document is geactualiseerd in dec 2019. Als Kristel van der Aa wijzigingen doorvoert in de manier waarop ik met via de website verzamelde persoonsgegevens omga, maak ik dit via een wijziging in deze privacyverklaring bekend. Bij ingrijpende veranderingen infomeer ik je via een e-mail.

Heb je naar aanleiding van mijn Privacy Statement vragen of opmerkingen, neem dan contact met me op via info@kristelvanderaa.nl.